More Stories
Issues // Politics and Society
Mari ‘Install’ Feminisme untuk ‘Uninstall’ Ketidaksetaraan

Kurangnya pengetahuan telah menimbulkan kesalahpahaman tentang apa itu feminisme dan mengapa kita memerlukan feminisme.

by Syahrial and Balawyn Jones June 19, 2019